Konkurs

ZAPRASZAM CHĘTNYCH UCZNIÓW SP2 DO UDZIAŁU W:
KONKURSIE PLASTYCZNYM NA PLAKAT PROMUJĄCY ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
“AUTYZM – JESTEM, ROZUMIEM”


-regulamin konkursu-

1. Organizatorzy: Agnieszka Sroczyńska, Agata Wenerska

2. Cele konkursu:
– promowanie wiedzy o tym, że obok nas żyją osoby ze spektrum autyzmu,
– przeciwdziałanie zjawisku agresji i przemocy,- zachęcanie do rozwijania zainteresowań,- nauka odpowiednich postaw wobec niepełnosprawności.

3. Zadaniem konkursowym jest:
– przygotowanie pracy plastycznej w formie plakatu w formacie A3 pt.: “Autyzm – jestem, rozumiem.” – wykonanie techniką dowolną, z przewagą koloru niebieskiego.

4. Warunki uczestnictwa.
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-8. Gotowe prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą i przynieść do sali nr 032 (parter) do dnia 30/03/2023 r.
Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów konkursu.

5. Kryteria oceny: estetyka wykonania, zgodność z tematem, oryginalność.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie wskazanych danych w celu udziału w konkursie poprzez umieszczenie danych na stronie internetowej szkoły.


CZEKAMY NA WASZE PRACE!!! każdy uczestnik zostanie nagrodzony…
Agata i Agnieszka:)

Loading

Post Author: Dario