KOMUNIKAT

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania – w dniach 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.


Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją oraz zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca br. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) informuję, że w dniach 25 marca do 10 kwietnia br., (w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły) ulegają zawieszeniu wszystkie zajęcia na terenie naszej szkoły, a nauczanie przyjmie formę zdalną.
Ustalam formę kontaktu, konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami w godzinach pracy szkoły (8.00 – 15.00) od poniedziałku do piątku poprzez dziennik vulcan (wiadomości, zadania domowe, informacje), ewentualnie poprzez adres email.

W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor Szkoły
mgr Małgorzata Syncerek

Loading

Post Author: Dario