Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO!

W miniony piątek, 11 października odbyły się spotkania wszystkich uczniów klas pierwszych z przedstawicielami Komisariatu Policji w Ozorkowie.

Głównym tematem pogadanki było szeroko pojęte bezpieczeństwo: od  bezpiecznego poruszania się po drogach, poprzez bezpieczeństwo w sieci, w kontaktach z obcymi, po bezpieczne korzystanie ze sprzętów codziennego użytku. Dzieciaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie odpowiadały na pytania, wykazały się dobrą znajomością zasad ruchu drogowego, telefonów alarmowych. Demonstrowały też sposoby zachowania się w obliczu różnych zagrożeń.

Loading

Post Author: Dario