Procedura uzyskania Karty Rowerowej

Drodzy uczniowie ♥ jeśli macie ukończone 10 lat możecie przystąpić  do egzaminu na kartę rowerową ♥

Drodzy rodzice ♥ Waszym zadaniem będzie jedynie dopilnowanie, aby Wasze dziecko zdobyło odpowiednią wiedzę i przybyło na egzamin teoretyczny (forma testu pisemnego) a następnie praktyczny, polegający na przejeździe na rowerze wyznaczonej trasy zgodnie z zasadami ruchu drogowego oraz zapoznanie się z Regulaminem 

Koordynatorem wychowania komunikacyjnego w naszej szkole jest p. Dariusz Suchan 

Terminy teoretycznych zajęć szkoleniowych (3 x 1 godz.) przygotowujących do sprawdzianów, prowadzonych przez p. Dariusza Suchana, odbędą się w sali 110 w dniach:
1. 8  maja 2018 r. – godz. 16.00 (informacje dot. egzaminu, przepisy dot. rowerzystów, interpretacja znaków drogowych, manewry drogowe)
2. 15 maja 2018 r. (pierwszeństwo przejazdu, pierwsza pomoc + ćwiczenia)
3. 18 maja 2018 r. (rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę)

Terminy egzaminów na kartę rowerową:

22 maja 2018 r. – sprawdzian teoretyczny (przynosimy wypełniony Arkusz zaliczeń ucznia oraz aktualne zdjęcie legitymacyjne) 
25 maja 2018 r.28 maja 2018 r. poprawkowy sprawdzian teoretyczny
29 maja 2018 r.30 maja 2018 r. – sprawdzian praktyczny (zobacz orientacyjny PLAN JAZDY) (boisko szkolne = dobra pogoda?!)

 

Procedura uzyskania karty rowerowej
1. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych Arkusz zaliczeń ucznia. (pobierz tutaj załącznik)

2. Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.
3. Uzyskać wpis (zgodę) rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.
5. Zgłosić się do nauczyciela zajęć technicznych lub koordynatora wychowania komunikacyjnego w wyznaczonym terminie egzaminu z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.
6. Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.
7. Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.
8. Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.
9. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie kartę rowerową.

Fotorelacja z egzaminu praktycznego - 30 maja 2018 r.

Elementy treści 14 465

Wpisy 722

Strony 73

Załączniki 11 185

Wersje wpisu 5 806

Komentarze 3

Średnia komentarzy na wpis 0

Opóźnienie opóźnienie serwera 1 183