Innowacja ekologiczna

Zieloną ścieżką …

Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć kształtujących aktywność i kreatywność i są skierowane do uczniów z klas V. W realizacji tych lekcji wykorzystywane są różne aktywne metody pracy.  Innowacja ma za zadanie wyposażyć dzieci w określone wiadomości, postawy i umiejętności praktyczne. Jest to program stylu życia obejmujący wiele aspektów codziennych zachowań, które mają wpływ na stan środowiska: od wytwarzania odpadów, korzystania z energii i wody, sposoby podróżowania, po wybór środków żywności i innych produktów codziennego użytku.

Do tej pory zakończyliśmy cykl lekcji poświęcony gospodarowaniu opadami. Uczniowie poznali rodzaje i źródła powstawania odpadów, wskazali zalety i wady różnych sposobów postępowania z odpadami. Ponadto przedstawili działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów w domu, szkole i lokalnym środowisku, które starają się wdrażać w swoim życiu.

Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie poznali historię Drużyna Sir-Petera napisanej w ramach III ogólnopolskiej ekologicznej akcji. Na jej podstawie uczniowie wykonali w parach „EKOkomiksy”. Każdy z zespołów zaprezentował swój projekt komiksu. Wszystkie grupy wykazały się niezwykłą pomysłowością, kreatywnością. Komiksy zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu przy pracowni nr 126. Efekty pracy można zobaczyć na poniższych fotografiach.

Przygotował: Damian Kaźmierczak

Loading

Post Author: Dario