Innowacja ekologiczna

Zieloną ścieżką … „Energia, Powietrze”

Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć kształtujących aktywność i kreatywność i są skierowane do uczniów z klas V. W realizacji tych lekcji wykorzystywane są różne aktywne metody pracy.  Innowacja ma za zadanie wyposażyć dzieci w określone wiadomości, postawy i umiejętności praktyczne. Jest to program stylu życia obejmujący wiele aspektów codziennych zachowań, które mają wpływ na stan środowiska: od wytwarzania odpadów, korzystania z energii i wody, sposoby podróżowania, po wybór środków żywności i innych produktów codziennego użytku.

W miesiącu kwietniu zakończyliśmy cykl lekcji poświęcony energii oraz powietrzu.

Podczas zajęć z bloku ENERGIA uczniowie dowiedzieli się jakie są źródła energii oraz zostali zapoznani z procesem dystrybucji energii elektrycznej oraz cieplnej do domów. Wykonując zadania w grupach wskazali zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w domu i nie tylko. Za najlepiej wykonaną pracę młodzi ekolodzy otrzymali drobne upominki. Na podsumowanie cyklu zajęć uczniowie zaprojektowali ulotki, w których zaprezentowali sposoby oszczędzania energii.

Podczas zajęć z bloku POWIETRZE uczniowie poznali rodzaje zanieczyszczeń powietrza tzn. stałe (pyły), gazowe i ciekłe oraz przyczyny ich powstawania. Młodzi ekolodzy zapoznani zostali ze skrótem PM – Particulate Matter, co z języka angielskiego oznacza pyły zawieszone. Aby zbadać zapylenie powietrza w swojej okolicy uczniowie wykonali proste osadniki, z pudełeczka, ligniny oraz wazeliny, zatrzymujące na swej powierzchni osad. Zabrali osadniki do domu i umieścili je w wybranym przez siebie miejscu. Po dwóch tygodniach przystąpiliśmy do obserwacji przyrządów i postaraliśmy się wyciągnąć wnioski. Zauważyliśmy, że powietrze jest bardziej zanieczyszczone w pobliżu ruchliwych dróg, na osiedlach, gdzie mieszkańcy ogrzewają domy piecami węglowymi.

Na kolejnych lekcjach uczniowie zapoznani zostali z pojęciami – smog oraz kwaśny deszcz. Wskazaliśmy przyczyny oraz skutki tych zjawisk oraz wykonaliśmy proste doświadczenie „Smog w butelce”.

Na zakończenie cyklu zajęć uczniowie wykonali plakaty na temat „Sposoby zmniejszania zanieczyszczenia powietrza”.

Damian Kaźmierczak

Loading

Post Author: Dario