Innowacja ekologiczna

Zieloną ścieżką … „Woda”

Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć kształtujących aktywność i kreatywność i są skierowane do uczniów z klas V. W realizacji tych lekcji wykorzystywane są różne aktywne metody pracy.  Innowacja ma za zadanie wyposażyć dzieci w określone wiadomości, postawy i umiejętności praktyczne. Jest to program stylu życia obejmujący wiele aspektów codziennych zachowań, które mają wpływ na stan środowiska: od wytwarzania odpadów, korzystania z energii i wody, sposoby podróżowania, po wybór środków żywności i innych produktów codziennego użytku.

W lutym zakończyliśmy cykl lekcji poświęcony wodzie. Uczniowie dowiedzieli się jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka oraz środowisku, jak wygląda mechanizm obiegu wody w przyrodzie, jak woda trafia do naszych domów i jest zdatna do picia, jakie są rodzaje zanieczyszczeń wód oraz jak oszczędzać wodę.

W tym czasie odbyły się również dwie piesze wycieczki.

12 grudnia wybraliśmy się do Stacji Uzdatniania Wody w Ozorkowie. Podczas wizyty uczniowie zapoznali się z procesem uzdatniania wody, omówiono proces poboru wody ze studni głębinowych, jej filtracji oraz magazynowania.

Dnia 6 lutego w ramach zajęć zwiedziliśmy Oczyszczalnię Ścieków w Cedrowicach. Uczniowie mogli przyjrzeć się procesowi oczyszczania ścieków spływających z miasta. Oczyszczalnia ścieków położona jest w dolinie rzeki Bzury, na jej lewym brzegu w rejonie wsi Cedrowice. Funkcjonuje od 1996 r. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków komunalnych miasta Ozorkowa przed odprowadzeniem ich do rzeki Bzury. Ścieki oczyszczane są mechanicznie, przez zatrzymanie części pływających na kratach oraz biologiczne, metodą oczyszczania osadem czynnym, wspomagana metodami mechaniczno – chemicznymi. 

Damian Kaźmierczak

Loading

Post Author: Dario