Finaliści konkursu “First Step to Success”

21 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły: Franciszek Grobelny, Artur Ignaczak, Marta Nowak, Jakub Urba, Blanka Tabaka, Aniela Wrześkiewicz wraz z p. dyrektor Małgorzatą Syncerek i opiekunem p. Moniką Pawluś mieli przyjemność uczestniczyć w Gali Rozdania Dyplomów 2022/2023 na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej.

Podczas Gali wyżej wymienieni uczniowie otrzymali swoje zasłużone dyplomy finalistów konkursu “First Step to Success”. Wręczono również podziękowania dla dyrekcji szkoły i opiekuna drużyny.

W roku szkolnym 2022/2023 ósmoklasiści brali udział w ogólnopolskim interdyscyplinarnym konkursie internetowym ,,First Step to Success”, którego organizatorami byli: Łódzki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi. Cały konkurs trwał od października do marca i składał się z 5 sesji konkursowych odbywających się za pośrednictwem Internetu oraz finału, który odbył się w warunkach kontrolowanej samodzielności w budynku WEEIA Politechniki Łódzkiej. Pytania konkursowe obejmowały materiał z czterech przedmiotów: matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego.

 Nasi uczniowie wykazali się ogromną wiedzą, jak również umiejętnością pracy w zespole, czego dowodem są uzyskane wyniki z konkursu: podwójny tytuł finalisty – jeden w klasyfikacji indywidualnej i drugi w klasyfikacji drużynowej!

Zdobycie tytułu finalisty w konkursie interdyscyplinarnym o zasięgu ogólnopolskim daje uczniom kończącym szkołę podstawową dodatkowe punkty, które brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły średniej. Franek, Artur, Marta, Kuba, Blanka, Aniela otrzymali zaświadczenia od Łódzkiego Kuratora Oświaty z przyznanymi punktami.

Gratulacje dla uczniów! Życzymy dalszych sukcesów!

Monika Pawluś

Loading

Post Author: Dario