Dzień Otwarty w SP2

18 lutego gościliśmy w naszej szkole Przedszkolaków i ich Rodziców.

Nasi przemili goście mieli okazję obejrzeć występ szkolnego chóru prowadzonego przez p. Beatę Klauze oraz przygotowany przez p. Dariusza Suchana film promocyjny, który w dowcipny sposób zareklamował naszą placówkę. Po przemówieniu Pani Dyrektor Małgorzaty Syncerek i podaniu terminów tegorocznej rekrutacji do klasy I dzieci wraz ze swoimi opiekunami mogły zwiedzić szkołę. Zostały im udostępnione pracownie edukacji wczesnoszkolnej, świetlica oraz pracownia terapii sensorycznej, która powstała  dzięki uzyskanym funduszom z projektu edukacyjnego „Mój rozwój – mój kapitał” realizowanego w naszej szkole i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Warto przy tej okazji podkreślić, że dołożyliśmy  wszelkich starań, aby przestrzeń Sali Integracji Sensorycznej wyposażona była w odpowiednie sprzęty i pomoce. Zadbaliśmy również, aby była ona przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia w naszej szkole są  prowadzone  przez certyfikowanego terapeutę i diagnostę  mgr Sylwię Gadzinę. Terapią są objęci uczniowie zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia mają charakter indywidualny, gdyż program terapii dostosowany jest do potrzeb każdego dziecka.

Sala Integracji Sensorycznej (SI) jest przeznaczona do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci. Są to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych.

Terapia integracji sensorycznej ma postać „naukowej zabawy”,  w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że „kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą”. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprzez oddziaływanie na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności.

Terapia integracji sensorycznej nie jest wyuczonym, stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale ciągłą analizą zachowania dziecka i odpowiedniego doboru oraz modyfikacji stosowanych zadań. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na te wymagania coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

 Dzięki terapii dziecko może poprawić:

– funkcjonowanie emocjonalne,
– uwagę i koncentrację
– zdolności wzrokowe i słuchowe
– sprawność w zakresie dużej i małej motoryki
– samoświadomość i samoocenę.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozorkowie zapewnia również swoim podopiecznym fachową pomoc psychologa – p. Artura Szwejdy, p. pedagog Magdaleny Borowskiej i logopedy p. Anny Łuszczyńskiej.

Ponieważ wizyta dzieci przebiegła w miłej atmosferze, mamy nadzieję, że z częścią z nich spotkamy się już w nowym roku szkolnym. Na zakończenie spotkania naszym Milusińskim rozdano drobne upominki.
Czekamy na Was!

Sylwia Gadzina, Katarzyna Wojtkiewicz

Loading

Post Author: Dario