DENTOBUS W SZKOLE

            W dniach 13 -17  lutego 2020 roku w ramach Programu Szkoły Promującej Zdrowie naszą placówkę odwiedził Dentobus, czyli mobilny gabinet stomatologiczny. W trakcie wizyty lekarz stomatolog dokonał przeglądu uzębienia uczniów klas I-VIII oraz wydał zalecenia odnośnie dalszego leczenia.

Każdy uczeń  mógł skorzystać z opieki mobilnego gabinetu stomatologicznego po podpisaniu przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia. Opieka stomatologiczna Dentobusu była bezpłatna. Koordynatorem akcji „Aby zdrowy uśmiech mieć trzeba tylko chcieć” była pani Patrycja Szaciłowska i pani Anna Żelaskowska.

Loading

Post Author: Dario