Andrzejki

Samorząd Uczniowski z okazji andrzejek przygotował gazetkę samorządową oraz wróżby andrzejkowe online.
Klasy I-III obchodziły andrzejki w klasach wraz z wychowawcami.

Samorząd Uczniowski

Zachęcamy wszystkich do powróżenia sobie online

Loading

Post Author: Dario