Akcja “Narodowe czytanie”

“Kto czyta książki, żyje podwójnie “ (Umberto Eco)

19 października uczniowie wszystkich klas V uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji “Narodowe czytanie”.

Działanie to zostało zainicjowane w 2012 roku przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej lekturą “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Akcja ma na celu propagowanie polskiej kultury i historii. 

W tym roku czytaliśmy fragmenty powieści “Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Tekst utworu z wielkim kunsztem prezentowali: P. Dyrektor Małgorzata Syncerek, P. Wicedyrektor Renata Mucha i P. Wicedyrektor Grzegorz Zawierucha.

Lektury wysłuchaliśmy w skupieniu i z zainteresowaniem. Przedsięwzięcie wzbogaciły slajdy prezentujące m.in.postać pisarki oraz fragmenty ekranizacji powieści. 

Zapraszamy do wspólnego czytania w kolejnym roku! 

Organizatorki akcji: Katarzyna Wojtkiewicz i  Dorota Kwiatkowska

Loading

Post Author: Dario