Dyrekcja szkoły oraz nauczyciele organizujący konkursy zapraszają do udziału w XIII edycji Międzyszkolnego Miejsko-Gminnego Projektu Edukacyjnego poświęconego św. Janowi Pawłowi II pod patronatem Burmistrza Miasta Ozorkowa oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

„Nie lękajcie się…” to jedne z pierwszych słów, z którymi 22 października 1978 roku św. Jan Paweł II wyszedł do ludzi.
Tradycyjnie w naszej szkole od 13 lat przeprowadzany jest Międzyszkolny Projekt Edukacyjny, upamiętniający osobę i wartości Patrona naszej szkoły – Świętego Jana Pawła II. Głównym celem tegorocznej edycji jest rozpowszechnianie ponadczasowych i uniwersalnych wartości płynących z nauczania Świętego Jana Pawła II oraz propagowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania młodzieży.
Proponowane konkursy są zachętą  do twórczego myślenia oraz rozwoju artystycznego uczniów.   

W załącznikach udostępniamy regulaminy konkursów online oraz formularze: 
zgłoszenie i zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Życzymy wszystkim udanych realizacji  wykonań recytacji śpiewu i prezentacji.

Organizatorki projektu: Klauze Beata, Hawro Marta, Żelaskowska  Anna

Loading

Post Author: Dario