Obiady

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS I – IV

Kwota do zapłaty za obiady w lutym: 2 x 4,00 zł = 8,00 zł (odliczono 8 dni zdalnego nauczania 19.01-28.01)

Jeśli są inne zgłoszone nieobecności poza w/w okresem, to można odliczyć maksymalnie te dwa dni. Pozostałe dni będą do odliczenia w marcu.

INFORMACJA DLA RODZICÓW KLAS V-VIII

W lutym nie ma opłat za wyżywienie.

Wszystkie nieobecności ze stycznia zostaną odliczone po powrocie do nauki stacjonarnej.

Post Author: Dario