20 listopada – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Prawa dziecka to podstawowe standardy, które zapewniają dzieciom bezpieczny i zdrowy rozwój. Wszystkie dzieci na świecie mają takie same prawa. Są one zapisane w Konwencji o prawach dziecka i dotyczą każdego dziecka, czyli osoby poniżej 18. roku życia.

Konwencja o prawach dziecka jest porozumieniem pomiędzy państwami, do którego przystąpiły praktycznie wszystkie kraje na świecie. W Konwencji określono katalog praw dziecka i działania, do jakich zobowiązuje się kraj w zakresie ich wdrażania i respektowania.

Konwencja zawiera 54 artykuły. Pierwszy stanowi o tym, kogo dotyczą prawa dziecka. Kolejne 41 artykułów opisuje wszystkie prawa dziecka. Ostatnie artykuły dotyczą procesu raportowania i monitorowania implementacji zapisów Konwencji. W 2019 r. świętowaliśmy 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Klasa 6 na godzinie wychowawczej rozmawiała o Prawach Dziecka

Samorząd szkolny wraz z opiekunami oraz Pedagog szkolny

Loading

Post Author: Dario