Zebrania

zebrania z rodzicami sp2ozorkow

Harmonogram zebrań i konsultacji wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Lp.    Zebrania       KonsultacjeKlasy
1.010.09.2018 r. – poniedziałek – godz. 17.00 I – II
 10.09.2018 r. – poniedziałek – godz. 18.00 IV, V,  VII
 

11.09.2018 r. – wtorek – godz. 17.00

11.09.2018 r. – wtorek – godz. 18.00

 

VIII SP

III GIM

 17.09.2018 r. – poniedziałek – zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 I-VII
i II-III GIM
2. 18.10.2018 r. – czwartekI – VII,
II – III GIM
3.22.11.2018 r. – czwartek I – VII,
II – III GIM
4. 13.12.2018 r. – czwartek,
przewidywane śródroczne oceny niedostateczne
I – VII,
II – III GIM
5.24.01.2019 r. – czwartek
kl. III GIM, VIIISP – hol I p.
 I – VII,
II – III GIM
6. 07.03.2019 r. – czwartekI – VII,
II – III GIM
7.04.04.2019 r. – czwartek I – VII,
II – III GIM
8. 23.05.2019 r. – czwartek,
przewidywane roczne
oceny niedostateczne
I – VII,
II – III GIM
9.10.06.2019 r. – czwartek,
przewidywane oceny roczne
 I – VII,
II – III GIM
       godzina 17.00      godzina 17.00 – 18.00