Zebrania

zebrania z rodzicami sp2ozorkow

Harmonogram zebrań i konsultacji wychowawców z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Lp.    Zebrania       KonsultacjeKlasy
1.12.09.2016 r. – wtorek – godz. 17.00 I – III
 12.09.2017 r. – wtorek – godz. 18.00 IV i VII
 13.09.2017 r. – środa – godz. 17.00 II i III GIM
 25.09.2017 r. – poniedziałek – zebranie Rady Rodziców godz. 17.00 I-VII
i II-III GIM
2. 26.10.2017 r. – czwartekI – VII,
II – III GIM
3.23.11.2017 r. – czwartek I – VII,
II – III GIM
4. 14.12.2017 r. – czwartek,
przewidywane śródroczne oceny niedostateczne
I – VII,
II – III GIM
5.18.01.2018 r. – czwartek
kl. III GIM – hol I p.
 I – VII,
II – III GIM
6. 15.03.2018 r. – czwartekI – VII,
II – III GIM
7.12.04.2018 r. – czwartek I – VII,
II – III GIM
8. 24.05.2018 r. – czwartek,
przewidywane roczne
oceny niedostateczne
I – VII,
II – III GIM
9.11.06.2018 r. – poniedziałek,
przewidywane oceny roczne
 I – VII,
II – III GIM
       godzina 17.00      godzina 17.00 – 18.00