„Woda naszym skarbem”

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda naszym skarbem”

realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Woda naszym skarbem

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Wartość ogólna zadania: 26.095,00 zł
Źródła finansowania zadania:
– dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 23.380,00 zł
– środki własne: 2.715,00 zł

Zakres zadania:

 • zakup pomocy dydaktycznych (np.: zestawy edukacyjne do badań, modele, plansze)
 • zakup artykułów biurowych służących prowadzeniu zajęć i organizacji konkursów
 • wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach
 • wycieczka nad Jezioro Jeziorsko i do Uniejowa
 • wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
 • wycieczka do Rezerwatu „Niebieskie Źródła” i Skansenu rzeki Pilicy
 • wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
 • terenowe warsztaty o wodzie w dolinie rzeki Bzury i nad Zalewem Ozorkowskim
 • stacjonarne warsztaty o wodzie w szkole
 • konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę” z nagrodami
 • konkurs plastyczny „Woda naszym skarbem” z nagrodami
 • konkurs wiedzy „Woda źródłem życia i energii” z nagrodami
 • zajęcia dydaktyczne
 • akcje informacyjne
 • projekty edukacyjne

Termin realizacji:  rok szkolny 2018/2019

Beneficjent zadania: Gmina Miasto Ozorków

Realizator zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie


DZIAŁANIA  podejmowane w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 „ Woda naszym skarbem” współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

1. Wycieczka

Dnia 14 września 2018 roku klasa gimnazjalna III d naszej szkoły zwiedziła oczyszczalnię ścieków w Cedrowicach, w ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 –„ Woda naszym skarbem”, współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Uczniowie mogli przyjrzeć się procesowi oczyszczania wody spływającej z miasta. Oczyszczalnia ścieków w Ozorkowie położona jest w dolinie rzeki Bzury, na jej lewym brzegu w rejonie wsi Cedrowice, w odległości ok. 3 km na północ od miasta Ozorkowa. Funkcjonuje od 1996 r. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków komunalnych miasta Ozorkowa przed odprowadzeniem ich do rzeki Bzury. Ścieki oczyszczane są mechanicznie, przez zatrzymanie części pływających na kratach oraz biologiczne, metodą oczyszczania osadem czynnym, wspomagana metodami mechaniczno – chemicznymi. Dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi około 6 tysięcy metrów³ ścieków.

2. Warsztaty o wodzie

W ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 –„ Woda naszym skarbem”, współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi w naszej szkole odbył się cykl warsztatów ekologicznych o wodzie.

W dniu 08.10.2018 roku odbyły się warsztaty terenowe nad Bzurą i Zalewem Ozorkowskim. W trzy godzinnych warsztatach uczestniczyły klasy V. W czasie  zajęć uczniowie rozpoznawali organizmy wodne, charakteryzowali rzekę Bzurą i Zalew Ozorkowski jako środowiska życia, porównywali warunki życia na lądzie z warunkami życia w wodzie, przeprowadzali obserwacji i pomiary, określali czystość wody i znaczenie czystości wody dla prawidłowego funkcjonowania życia w wodzie.

W dniu 10.10.2018 roku odbyły się wodne warsztaty stacjonarne w pracowni ekologiczno-geograficznej naszej szkoły. W warsztatach wzięli udział najstarsi uczniowie naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Nabici w butelkę – podczas tych 2 godzinnych zajęć odbyła się dyskusja  o znaczeniu wody. Uczniowie zastanawiali się, jaką wodę warto pić. Uczniowie porównywali też różne wody butelkowane, policzyli ile opakowań zużywają Polacy i zastanawiali się, jak można ograniczyć ich ilość oraz jak butelkowanie wody wpływa na środowisko.

Czysta woda prawem człowieka – podczas tych zajęć uczniowie uświadomili sobie jaką rolę odgrywa woda w życiu ludzi i jakie skutki niesie brak dostępu do czystej wody.

Wpływ rolnictwa na wodę – ponieważ wokół naszego małego miasteczka Ozorkowa rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania ludności, (część uczniów mieszka też na wsi), uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się jak rolnictwo wpływa na jakość wód, w jaki sposób dochodzi do zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych: nawozami, środkami ochrony roślin, gnojówką.

W dniu 15.10.2018 roku odbyły się kolejne wodne warsztaty stacjonarne w pracowni ekologiczno-geograficznej naszej szkoły. W warsztatach wzięli udział  uczniowie klas IV naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Niebieska planeta – celem tych zajęć było uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego Ziemia nazywana jest niebieską planetą, uczniowie obejrzeli pokaz, który wykazał jak niewiele mamy wody słodkiej (proporcje wody słodkiej i słonej na Ziemi). Uczniowie dowiedzieli się, ile wody zużywają na co dzień do poszczególnych czynności i w jaki sposób mogą ją oszczędzać i co zrobić, by jak najmniej ją zanieczyszczać.

Zanurzeni w kulturze – uczniowie jako odbiorcy sztuki a następnie jako twórcy zajęli się przedstawieniem wody w kulturze i określili jak istotną rolę pełni woda w środowisku i życiu człowieka.

Daleko od wody – podczas zajęć uczniowie klas IV dowiedzieli się do czego potrzebna jest nam woda w codziennym życiu, ile wody zużywamy, skąd bierze się woda w naszym kranie, skąd biorą wodę mieszkańcy terenów, gdzie nie ma wodociągów.

 

Zajęcia prowadził edukator z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” Łódź 90-602, ul. Zielona 27.

3. Wycieczka do Tomaszowa Mazowieckiego

 Dnia 19.10.2018 roku w ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 –„ Woda naszym skarbem”, współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi odbyła się wycieczka autokarowa do rezerwatu przyrody „Niebieskie Źródła” i Skansenu rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim. 40 uczniów i 3 nauczycieli odwiedziło Skansen Rzeki Pilicy, gdzie zwiedziliśmy ekspozycję pod nazwą „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”, której najważniejszym elementem jest drewniany młyn wodny, przeniesiony wraz z całym wyposażeniem w latach 1998-2000 ze wsi Kuźnica Żerechowska. Wnętrze budynku zajmuje ekspozycja poświęcona tradycjom młynarstwa wodnego w dorzeczu Pilicy, której głównym elementem są ruchome modele młynów. Obejrzeliśmy również stylową galerię ponad 30 kamieni młyńskich pochodzących z nieistniejących już młynów z dorzecza Pilicy.  

  

Ciekawostką dla wszystkich uczestników było z pewnością poznanie pilickich militari. Uczniowie podziwiali prezentowane eksponaty, które zostały wydobyte z rzeki. Najcenniejszym i jednocześnie cieszącym się największym zainteresowaniem eksponatem był jedyny na świecie eksperymentalny opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe. Zainteresowanie uczniów wzbudziły też ponad 100-letnia, żelazna barka robocza typu „Szczupak”, wojskowy rzeczny kuter holowniczy i elementy mostu pontonowego.

Koejnym punktem naszej wycieczki był rezerwat przyrody nieożywionej położony w dolinie Pilicy „Niebieskie Źródła”. Rezerwat Niebieskie Źródła znajduje się w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wchodzącego w skład zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Podziwialiśmy tam jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę. Podczas spaceru uczniowie obserwowali ptaki oraz bogatą szatę roślinną.

Następnym punktem wycieczki był Zalew Sulejowski (Zbiornik Sulejowski, Jezioro Sulejowskie). Uczniowie dowiedzieli się, że jest to sztucznie utworzony zbiornik wodny o powierzchni 27 km². Zbiornik powstał w wyniku przegrodzenia rzeki Pilicy w okolicy miejscowości Smardzewice, na jej 139 kilometrze od ujścia, betonowo-ziemną zaporą o długości 1200 m i wysokości 16 m. Zbiornik zasilany jest przez dwie rzeki: Pilicę i Luciążę.  Dowiedzieliśmy się, iż zbiornik jest głównym źródłem wody dla Łodzi. Oprócz jednak . tej głównej funkcji, zbiornik pełni funkcje turystyczne, retencyjne, ochrony przeciwpowodziowej i energetyczną. Działa tu elektrownia wodna o mocy niespełna 4 MW, którą również zwiedziliśmy.

4. Wycieczka do Jeziorska i Uniejowa

Dnia 29.10.2018 roku w ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 –„ Woda naszym skarbem”, współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi odbyła się kolejna wycieczka autokarowa. Celem wycieczki dla 40 uczniów naszej szkoły było poznanie przyczyn tworzenia zbiorników retencyjnych oraz sposobów wykorzystania sztucznych zbiorników wodnych, zaobserwowanie jak pozyskuje się energię ze źródeł odnawialnych: na przykładzie jeziora Jeziorsko i wód geotermalnych w Uniejowie.

                             Pierwszym punktem w programie wycieczki było poznanie Zbiornika Jeziorsko – czyli największego zbiornika zaporowego na Warcie, a jednocześnie największego akwenu i zbiornika retencyjnego w regionie łódzkim, o powierzchni 42,3 km² i pojemności 202,8 mln m³. Zalew ten wybudowano w 1986 roku w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto do spełniania funkcji rekreacyjnych i energetycznych.

Zwiedziliśmy także zaporę czołową zbiornika. Stanowi ona ochronę przeciwpowodziową jak również zabezpieczenie przed suszą, poprzez nawadnianie użytków rolnych.

Zbudowana tu elektrownia wodna produkuje energię elektryczną o mocy blisko 5 MW (20 GWh rocznie). Wysokość zapory to 20 metrów a jej długość 2,73 km.

Wielkim zaskoczeniem dla nas był bardzo niski poziom wody w zbiorniku. Dowiedzieliśmy się jednak, że poziom wody w zbiorniku każdego roku jest regulowany na jazach. Napełnianie trwa od stycznia do kwietnia. Od czerwca do listopada następuje stopniowe obniżanie poziomu wody. Niestety w tym roku poziom wody jest wyjątkowo niski, bo spowodowany niewielkimi opadami.

Ogromną atrakcją podczas wycieczki było podglądanie ptactwa w  Rezerwacie ornitologicznym „Jeziorsko”

Gnieżdżą się tu ginące gatunki ptaków, często w bardzo dużych ilościach. Ptaki obierają miejsca lęgowe, odpoczywają, żerują w okresie przelotów, bądź przebywają tu cały rok.

Występuje tu ponad 200 gatunków ptactwa z czego połowa gniazduje na terenie zbiornika. Spotkać tu można m. in.: czaple białe, rybitwy białowąse, kormorany, rybołowy, gęgawy, ohary , perkozy dwuczuby, zauszniki, bąki, bączki, rybitwy czarne, łabędzie, mewy śmieszki, bociany, żurawie, orliki, orły bieliki i wiele innych gatunków.

Zwiedziliśmy również przepiękny Kościół św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie, który stoi w odległości ok. 50 m od korony wału zaporowego i falochronu. Kościółek wzniesiony był w XVII wieku z kamienia polnego i cegły na miejscu wcześniejszego drewnianego z 1497 roku, ufundowanego przez właścicieli Siedlątkowa, rodzinę Ubyszków.

W programie naszej wycieczki znalazła się też Geotermia Uniejów, która jest pierwszą w Polsce ciepłownią wykorzystującą wyłącznie odnawialne źródła energii – wody geotermalne i biomasę. Obecnie moc całkowita ciepłowni wynosi 7,4 MW – z czego 1,8 MW pochodzi ze spalania biomasy, a 3,2 MW z energii wód geotermalnych. Pozyskują ją metodą tzw. dubletu geotermalnego, który polega na wydobyciu wody jednym odwiertem, odebraniem jej ciepła, a następnie wtłoczeniu z powrotem pod ziemię. Dzięki temu pozyskiwanie energii jest przyjazne dla środowiska, a także zmniejsza ryzyko wyczerpania się podziemnych zasobów.

Ostaniem punktem w programie wycieczki był Kompleks Termalno-Basenowy w Uniejowie, oferujący gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych z czego uczniowie i nauczyciele chętnie skorzystali.