„Woda naszym skarbem”

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Woda naszym skarbem”

realizowany w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie

Woda naszym skarbem

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Wartość ogólna zadania: 26.095,00 zł
Źródła finansowania zadania:
– dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 23.380,00 zł
– środki własne: 2.715,00 zł

Zakres zadania:

 • zakup pomocy dydaktycznych (np.: zestawy edukacyjne do badań, modele, plansze)
 • zakup artykułów biurowych służących prowadzeniu zajęć i organizacji konkursów
 • wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Cedrowicach
 • wycieczka nad Jezioro Jeziorsko i do Uniejowa
 • wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie
 • wycieczka do Rezerwatu „Niebieskie Źródła” i Skansenu rzeki Pilicy
 • wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
 • terenowe warsztaty o wodzie w dolinie rzeki Bzury i nad Zalewem Ozorkowskim
 • stacjonarne warsztaty o wodzie w szkole
 • konkurs plastyczny „Oszczędzaj wodę” z nagrodami
 • konkurs plastyczny „Woda naszym skarbem” z nagrodami
 • konkurs wiedzy „Woda źródłem życia i energii” z nagrodami
 • zajęcia dydaktyczne
 • akcje informacyjne
 • projekty edukacyjne

Termin realizacji:  rok szkolny 2018/2019

Beneficjent zadania: Gmina Miasto Ozorków

Realizator zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie


DZIAŁANIA  podejmowane w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 „ Woda naszym skarbem” współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

1. Wycieczka

Dnia 14 września 2018 roku klasa gimnazjalna III d naszej szkoły zwiedziła oczyszczalnię ścieków w Cedrowicach, w ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 –„ Woda naszym skarbem”, współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Uczniowie mogli przyjrzeć się procesowi oczyszczania wody spływającej z miasta. Oczyszczalnia ścieków w Ozorkowie położona jest w dolinie rzeki Bzury, na jej lewym brzegu w rejonie wsi Cedrowice, w odległości ok. 3 km na północ od miasta Ozorkowa. Funkcjonuje od 1996 r. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków komunalnych miasta Ozorkowa przed odprowadzeniem ich do rzeki Bzury. Ścieki oczyszczane są mechanicznie, przez zatrzymanie części pływających na kratach oraz biologiczne, metodą oczyszczania osadem czynnym, wspomagana metodami mechaniczno – chemicznymi. Dobowa przepustowość oczyszczalni wynosi około 6 tysięcy metrów³ ścieków.

2. Warsztaty o wodzie

W ramach realizacji  zadania z dziedziny edukacja ekologiczna pn. „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019 –„ Woda naszym skarbem”, współfinasowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi w naszej szkole odbył się cykl warsztatów ekologicznych o wodzie.

W dniu 08.10.2018 roku odbyły się warsztaty terenowe nad Bzurą i Zalewem Ozorkowskim. W trzy godzinnych warsztatach uczestniczyły klasy V. W czasie  zajęć uczniowie rozpoznawali organizmy wodne, charakteryzowali rzekę Bzurą i Zalew Ozorkowski jako środowiska życia, porównywali warunki życia na lądzie z warunkami życia w wodzie, przeprowadzali obserwacji i pomiary, określali czystość wody i znaczenie czystości wody dla prawidłowego funkcjonowania życia w wodzie.

W dniu 10.10.2018 roku odbyły się wodne warsztaty stacjonarne w pracowni ekologiczno-geograficznej naszej szkoły. W warsztatach wzięli udział najstarsi uczniowie naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Nabici w butelkę – podczas tych 2 godzinnych zajęć odbyła się dyskusja  o znaczeniu wody. Uczniowie zastanawiali się, jaką wodę warto pić. Uczniowie porównywali też różne wody butelkowane, policzyli ile opakowań zużywają Polacy i zastanawiali się, jak można ograniczyć ich ilość oraz jak butelkowanie wody wpływa na środowisko.

Czysta woda prawem człowieka – podczas tych zajęć uczniowie uświadomili sobie jaką rolę odgrywa woda w życiu ludzi i jakie skutki niesie brak dostępu do czystej wody.

Wpływ rolnictwa na wodę – ponieważ wokół naszego małego miasteczka Ozorkowa rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania ludności, (część uczniów mieszka też na wsi), uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się jak rolnictwo wpływa na jakość wód, w jaki sposób dochodzi do zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych: nawozami, środkami ochrony roślin, gnojówką.

W dniu 15.10.2018 roku odbyły się kolejne wodne warsztaty stacjonarne w pracowni ekologiczno-geograficznej naszej szkoły. W warsztatach wzięli udział  uczniowie klas IV naszej szkoły.

Tematyka zajęć:

Niebieska planeta – celem tych zajęć było uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej na świecie oraz konieczności oszczędzania wody i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. Uczniowie zastanawiali się, dlaczego Ziemia nazywana jest niebieską planetą, uczniowie obejrzeli pokaz, który wykazał jak niewiele mamy wody słodkiej (proporcje wody słodkiej i słonej na Ziemi). Uczniowie dowiedzieli się, ile wody zużywają na co dzień do poszczególnych czynności i w jaki sposób mogą ją oszczędzać i co zrobić, by jak najmniej ją zanieczyszczać.

Zanurzeni w kulturze – uczniowie jako odbiorcy sztuki a następnie jako twórcy zajęli się przedstawieniem wody w kulturze i określili jak istotną rolę pełni woda w środowisku i życiu człowieka.

Daleko od wody – podczas zajęć uczniowie klas IV dowiedzieli się do czego potrzebna jest nam woda w codziennym życiu, ile wody zużywamy, skąd bierze się woda w naszym kranie, skąd biorą wodę mieszkańcy terenów, gdzie nie ma wodociągów.

 

Zajęcia prowadził edukator z Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” Łódź 90-602, ul. Zielona 27.