Samorząd Uczniowski

Prezydium SU - rok szkolny 2018/2019

Roksana Bartosiewicz przewodnicząca

Wiktoria Bielawska,
Kinga Mrozińska,
Krzysztof Pietruszewski,
Cezary Wróbel.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Małgorzata Syncerek

Działania Samorządu Uczniowskiego

SP2 NEWS - wiadomości z życia szkoły

Celem zajęć jest nagrywanie, montaż wideo i publikowanie wydarzeń z życia szkoły. 

Opiekunem projektu jest pan Dariusz Suchan

Rok szkolny 2018/2019

Film zrealizowany na zajęciach rozwijających zainteresowania z informatyki "Mój rozwój - mój kapitał"

Rok szkolny 2017/2018