Dzień Bezpiecznego Internetu

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  

Nasze inicjatywy:

  1. Przygotowanie gazetki ściennej – „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
  2. Przygotowanie broszury informacyjnej „Jak postępować w przypadku (cyber) przemocy?”
  3. Przygotowanie scenariusza lekcji wychowawczej – „Internet bez hejtu”. [pobierz SCENARIUSZ]
  4. Konkurs plastyczny “Internet bez hejtu”.
  5. Ogłoszenia przez szkolny radiowęzeł.
  6. Apel (happening) podsumowujący cały tydzień obchodów DBI.
  7. Informacja dot. obchodów na lekcjach informatyki oraz na stronie internetowej szkoły.

W Polsce DBI 2018 obchodziliśmy 6 lutego, w naszej szkole akcja rozpoczęła się 22 stycznia, a zakończyła 28 lutego.
Hasło tegorocznych obchodów to:
„Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci”
Szacunek to pojęcie, które zawiera w sobie bardzo wiele treści. To istotna wartość, bez której nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie m.in. cyberprzemocą, hejtem, sekstingiem, ksenofobią. Podczas obchodów DBI 2018 chcemy podkreślić także to, że szacunek jest ważny nie tylko w odniesieniu do świata, innych ludzi, ale także do własnej osoby – jest wsparciem w ochronie naszej prywatności, a także w budowaniu reputacji. Internet to narzędzie, które młodzi ludzie intensywnie wykorzystują do komunikacji, a dobre i pozytywne relacje są oparte na poszanowaniu drugiej strony.

<< OPIS INICJATYWY >>